Feng Šuej Konzultace a Projekty | Feng Shui consulting and Projects

Feng Šuej domácností 

"Naše domovy jsou na nás velmi úzce napojené. Jsou projektovým plátnem vypovídajícím o tom, kdo a jací jsme, jak přistupujeme k životu a jak si sami sebe vážíme. Ukazují také jak fungují naše mezilidské vztahy, jak se nám daří, co nás zatěžuje i co postrádáme. Jsou materializovaným odrazem našeho smýšlení, pocitů a emocí, naší minulosti, současnosti i budoucnosti. Tento proces funguje recipročně. Pokud si uspořádáme domov podle našich životních záměrů a odstraníme z něj "překážky", podpoříme tím zhmotnění našich niterných tužeb a přání."       

O MÉM FENG ŠUEJ

O Feng Šuej, přírodní stavitelství a šamanizmus jsem se začal zajímat počátkem 90-tých let a postupně jsem začal testoval funkčnost dosažených znalostí v domácnostech mých blízkých a přátel. 

Po mém definitivním návratu z Bali v roce 2003 jsem se odhodlal k mému prvnímu rozsáhlejšímu Feng Šuej projektu při výstavbě výrobního závodu a administrativních budov. Úspěšnost tohoto projektu mě povzbudila k tomu, abych se Feng Šuje věnoval profesně. Otevřela mi zároveň další možnosti k realizacím obdobných zakázek jak ve výrobní sféře, tak i v nově budovaných "office a business centrech" a jiných soukromých objektech.    

Od roku 2012 pořádám i semináře a přednášky o Feng Šuej a souvisejících oblastech jak pro podnikatelské subjekty, tak i pro veřejnost či uzavřené skupiny. Obsah obohacuji také o principy přírodního a sakrálního stavitelství, o uplatnění síly krystalů v prostoru, očistné rituály, meditace apod.        

Feng Šuej se mi stalo klíčem nejen k bližšímu pochopení přírodní zákonitostí a koloběhu naší planety, ale i úchvatnou cestou k pronikání do lidské duše. 

SOUVISEJÍCÍ VZDĚLÁNÍ:

ČR - Feng Šuej a Stavební biologie | Česká škola Feng Shui (profesionální úroveň); momentálně externí lektor

Bali, Brazílie, Hispaniola, Filipíny, Nový Zéland, Polynésie - tradiční rituály, šamanizmus, symbolika apod.

Vietnam - Feng Šuej, TČM

Srí Lanka - Vástu Šástra

Kambodža - sakrální architektura, rituály, symbolika, posvátná geometrie

 

Feng Šuej konzultace, rozbor a doporučení (varianta 1)

Feng Šuej analýza a následná doporučení s cílem nastolit energetickou harmonizaci v domácnosti, zajistit bezpečí a ochranu obyvatel, nastolit  útulné, přátelské a láskyplné prostředí. Projekt zahrnuje:   

- Nastavení souladu mezi jednotlivými místnosti (aktivní vs. pasívní zóny | proudění "čchi" | jin-jang rovnováha apod.)  

- Optimalizaci v uspořádání v jednotlivých místnostech dle jejich poslání (ošetření Ming Tang, identifikace Tai Čchi/srdce domácnosti, nastavení osobních zón a "vládnoucích pozic", ošetření ložnice/"mistrovské místnosti",         

- "Přivábení" a udržení "zdravé energie" v domácnosti. Nápravu energetických nesouladů. Zamezení úniků energie. Odklon Sheng Čchi/negativní energie apod.

- Posílení konkrétní životní oblasti, které obyvatelé domácnosti potřebují dát aktuálně do souladu (podpora zdraví, mezilidských vztahů, kariéry a osobních záměrů, hojnosti, prosperity apod.). Aktivaci dlouhodobých cílů a přání.

- Praktická doporučení k řádnému "Feng Šuej úklidu" - naprosté nutnosti, myslíme-li to s Feng Šuej vážně, a k reorganizaci předmětů a symbolů v místnostech včetně výčtu odpovídajících harmorizačních a očistných rituálů aj. 

Cena: 3.600,- Kč (u běžné velikosti domácnosti)

 

Feng Šuej konzultace, komplexní rozbor a doporučení (varianta 2)

Zahrnuje veškeré úkony z varianty 1 s rozšířením o: 

- Sektorovou analýzu Pa Kua - využití přirozeného vlivu světových stran a jejich propojení s principy Tradiční čínské medicíny/metodiky 5-ti elementů. Optimalizace barevného ladění/výmalby, použitých materiálů, tvarů, symbolů aj.

- Určení příznivých směrů a zón podle dat narození jednotlivých členů domácností. Vyčlenění osobních zón, úprava klíčových pozic aj.

- Aktivaci a posílení vchodu a oblasti Ming Tang.

Cena: 6.300,- Kč (u běžné velikosti domácnosti)

Nedílnou součástí Feng Šuej rozborů jsou i doporučení z oblasti zdravého bydlení, přírodního stavitelství, o využití symbolů, rostlin, minerálů apod.     

S účastníky mých přednášek, seminářů a dalších akcí si domlouváme cenu individuálně. 

 

Feng Šuej balkónů a zahrad

Zajištění bezpečí, ochrany a energetického rovnováhy v souladu s okolní krajinou a umístěním domu.

Harmonizace toku energie pomocí souladu jednotlivých elementů a jejich optimální začlenění v prostoru (přístup, cesty, vodní zdroje, kameny, ohniště, aktivní a pasivní zóny, altány, zeleň, symboly atd.)

Srozumitelné členění pozemku v prostoru v souladu se světovými stranami a dalšími vlivy pro posílení důležitých životních oblastí (zdraví, rozvoj, vztahy, kariéra, odpočinek, hojnost aj.)

Cena dle rozsahu

 

Individuální výuka a soukromé lekce

- Tradiční Feng Šuej domácností a zahrad 

- Krystaloterapie a práce s minerály v prostoru

- Očistné rituály, přírodní stavitelství

- Meditace, materializace záměrů, etika ve Feng Šuej

Cena dle rozsahu

 

Feng Šuej pro náročné - zakázková mikroanalýza a horoskop obydlí   

Jedná se o velmi detailní rozbor a praktické využití všech dostupných Feng Šuej technik  :

- Feng Šuej rozbor (energetický soulad, Pa Kua, příznivé směry)

- Planetární vlivy na jednotlivé sekce v prostoru

- Preventivní ošetření "nebeských" a "zemských" rizik (Pa Džai)

- Výpočet a aplikace "Letící hvězdy" obydlí (horoskop domu a jeho projevy v čase a prostoru)

- Aktivace vchodu, posílení konkrétních záměrů aj.

Orientační cena: od 15.000,- Kč v závislosti na rozsahu (jedná se o několikadenní intenzívní projekt

 

 

 

Záznamy nebyly nalezeny...

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.