ČÍNSKÝ ROK DRAKA 2024 | Charakteristika, Feng Šuej a Kameny

ROK DŘEVITÉHO DRAKA (celý článek)

10. února 2024 - 28. ledna 2025 

Charakteristika -  Symbolika - Tradice - Feng Šuej - Kameny a Krystaly

Symboly draků a legendy, které je doprovází, nalezneme ve všech kulturách. V našich končinách bývají draci vnímání často v negativním pojetí, jako symboly zla a usurpátoři. Východní pohled, zejména v Asii, je diametrálně odlišný. Je zde vesměs považován za nadpozemskou posvátnou bytost s příslušnou silou a mocí. Je i silně zakotven v místních mytologiích a kulturách.

Drak v asijském kontextu

Japonsko: v mytologii znám jako "Ryū", může mít různé významy v závislosti na kontextu.

Korea: symbol moci, síly a ochrany.

Vietnam: spjat s řekami a vodními zdroji; ochránce člověka.

Indie: v mytologii spojován s různými božstvy i mýty.

Tibet: považován za posvátnou bytost i v tibetské buddhistické tradici.

Mongolsko: tradiční symbol mongolské kultury; vnímání dračí síly a ochrany.

Thajsko: považován za sílu ochraňující zemi; objevuje se v mytologii, často v umění.

Indonésie: neodmyslitelná součástí indonéské kultury, zejména v tradičním umění.

Barma (Myanmar): přítomen v mýtech a legendách jako symbol chránící královskou rodinu. 

Symbolika Draka v Číně

Drak je v čínské kultuře extrémně významný. Považuje se za pozitivní symbol moci, štěstí a prosperujícího života. Symbolika draka je zde všudypřítomná a to ve všech aspektech života, od umění a architektury po tradiční festivaly.

Císařské město (Zakázané město) v Pekingu - sídlo čínských císařů je plné soch a obrazů draků - považován za symbol císařské moci a legitimity.

Zahrada radosti v Suzhou a podobné věhlasné tradiční čínské zahrady - unikátních sochy a dekorace s motivem draka.

Tradiční čínské chrámy - buddhistické i taoistických chrámy dekorovány sochami a obrazy draků jako nebeské ochranné moci.

Tradiční čínské umění / Muzea / Galerie: drak se objevuje vesměs v každém tradičním umění - malířství, kaligrafii, řezbářství, keramika, porcelán, vyšívané látky …

Čínská architektura: Draci jsou často vytesáváni na tradičních budovách, bránách a pavilónech. Symbolizují ochranu a prosperitu.

Čínské mince a medaile: symboly spojené s bohatstvím a štěstím.

Nový rok (každý rok, nejen Rok Draka) a další festivaly: ohromní draci jsou nezbytností při velkolepých průvodech a tanečních vystoupeních doprovázených ohňostroji. Tančící drak tak“ šíří štěstí a odhání zlé duchy“.

Drak v čínské kosmologii a mytologii

V čínské kosmologii a mytologii má drak významnou roli a je spojen s mnoha pozitivními atributy:

Moc a autorita - ve starověké Číně byl drak spojen s císařskou rodinou, a proto byl považován za vyjádření císařské moci.

Štěstí a prosperita - schopnost přinášet pozitivní energii (šeng čchi) a štěstí do života lidí.

Ochrana a dohled - je považován za mocnou ochrannou nadpozemskou entitu, která dohlíží na zemi, vodu a vzduch.

Božský symbol deště - tradiční čínské mytologii se věřilo, že drak je schopen ovlivňovat počasí, zejména přinášet déšť rolníkům.

Dlouhověkost - v čínské mytologii existuje představa, že drak může žít mnoho staletí a jeho energetický otisk přináší lidem dlouhověkost.

 ROK DŘEVITÉHO DRAKA - CHARAKTERISTIKA

Vládnoucí prvek roku: Dřevo - spojené s růstem, inovacemi, flexibilitou, expanzí, tvorbou apod.

Drak reprezentuje element Vody. Nikoli „Oheň“, jak se mylně uvádí v některých narychlo upečených článcích na internetu. Zřejmě mentální záměna čínské astrologie s pohádkou o Bajajovi.  

Element Ohně vstupuje do této kosmologické „hry“ taktéž, ovšem v souvislosti s jiným astrologickým aspektem - nástupem nového 20-ti letého cyklu, který zahajuje taktéž na čínský Nový rok dne 10.2.2024. Cyklus Ohně bývá v historii časem velmi intenzívních a bouřlivých změn. Dochází k zakončování určité epochy lidstva i jednotlivců ve všech oblastech. V čínské numerologii je toto přechodové období reprezentované nejvyšší číslicí 9 (bájný Fénix), shodně jako v Tarotu – devítka je zde ztvárněna symbolem Poustevníka se zapálenou svíčkou v lampě, kterou stále nosí, aby tak mohl „osvítit“ i ta nejtemnějších zákoutí.

Drak je nejmocnějším symbolem čínského zvěrokruhu, na rozdíl od všech 11 ostatních znamení není reprezentován zvířetem, které na Zemi žije. Je vyslán přímo „Nebesy“, čemuž odpovídají i jeho schopnosti a možnosti. Přichází sem s výbavou skutečného vladaře. S ohromnou silou, vůlí a mocí. Zachází s nimi ovšem velmi moudře a spravedlivě.

Rok Dřevitého Draka je mimořádnou konstelací přicházející jednou za 60 let. Na trůnu střídá doposud vládnoucího Zajíce, mnohonásobně menšího tvora, který si tak na pohodičku něco klohní ve své noře a pokud není třeba, neopouští ji. Ovšem Drak, to je zhmotněná expanze, plutonium v akci. Žádné schovávačky, žádná tajemství, žádné podvody, zametání pod koberec. Drak jde napřímo, je největší entitou a světlem. Vidí vše, i to zdánlivě nejskrytější. Zametá se vším nestabilním, nečistým, nefunkční, zatuchlým. Přichází s novými pohledy na skutečnosti a podporuje poctivé záměry, k nimž dodává „požehnání“, optimismus i notnou dávku štěstí.

Toto období vydatně přeje zrodu nových partnerských vztahů, samozřejmě těm s potenciálem a společnou budoucností. Poškozené a již nyní nefunkční vztahy vezmou velmi pravděpodobně za své. Letos bude mít vše výrazně rychlejší spád než v minulém roce. Co je ve vztazích nezdravé, bude více viditelné a konečně nás dotlačí k rozhodnutím. Příležitostí k navázání nových „čistých“ vztahů bude dostatek. Pro partnerství, přátelství i podnikání. Můžeme očekávat i širší propojování lidí s obdobnými zájmy, obchodními a podnikatelskými záměry. Také vznik nových výzkumných skupin apod.

V čem nám může být Drak velmi nápomocen, je rozloučení se s nefunkčními opakujícími se vzorci našeho chování, způsobem života, o němž kdesi v hloubi víme, že nám nepřináší naplnění ani radost. Drak nám pomůže aktivovat odvahu a mobilizovat vnitřní síly, abychom učinili životní změnu k lepšímu.

Drak dokáže pozitivně motivovat i ty, kteří již „vědí kudy“, ovšem ještě nevkročili. Povzbudí všechny, kteří si chtějí troufnout na víc než doposud. V osobním životě, práci i podnikání. „Dračí“ podpora bude skutečně značná, zvláště pro lidi spolehlivé, tvořivé, otevřené novému. V umění, startupech, výzkumu, energetice, rozvoji nových technologií. Šance na úspěch při realizaci nových nápadů je nebývale vysoká. Objeví se nové vynálezy a inovátorská řešení, zastaralým systémům postupně odzvoní.

 V období takto silného kosmologického a energetického přechodu se naskytuje i mimořádná příležitost k vlastní introspekci, rozjímání, usebrání se. K zastavení se, pobytí ve svém vnitřním niterném tichu a vyjasnění si toho kdo jsme, kam směřujeme, co chceme, jak to chceme a koho chceme, aby nás na této pouti doprovázel.

Při této příležitosti je také více než na místě mít „zameteno před vlastním prahem“. Letitá éra tolerování podvodů, intrik a manipulace se právě završuje. A to ve všech sférách – mezilidské, společenské, ekonomické ... Tudíž bych doporučil dobrovolný a včasný úklid ve vlastním svědomí, následovaný nápravou pokřivených hodnot a změnou chování vůči ostatním. Drak není k „levárnám“ tolerantní a jejich strůjcům o tom dává velmi hlasitě vědět.

Nástup Draka s sebou přináší bezednou nádobu příležitostí pro všechny, kteří se chtějí v životě výrazněji posunout, věnovat se tomu, po čem jejich srdce touží, konečně začít něco nového, něco smysluplného. Novou práci, start podnikání, vysněné bydlení, nové partnerství, změnit vlastní život k lepšímu

 FENG ŠUEJ V ROCE DRAKA

Úklid je naprostý základ. Udržování pořádku a čistoty v obývaných a pracovních prostorech je naprosto elementární dovedností ve Feng Šuej vůbec, ovšem před příchodem čínského Nového roku to platí mnohonásobně více, pro příchod Roku Draha maximálně.

Pořádek, čistota a organizace prostoru, včetně jeho „provzdušnění“ (odstranění nepotřebných věcí) podporuje zdravé proudění energie (čchi) a zabraňuje stagnaci. Dbejte na to, aby energie mohla volně proudit přes celý prostor.

Zelená barva, dřevěné materiály, dřevěná symbolika, rostliny – podporují element roku Dřevo. To symbolizuje růst, harmonii a vitalitu; na východě (zdraví) a jihovýchodě (hojnost) je v podstatě nutností, pokud to myslíte s Feng Šuej vážně.

Včleňte do svého domova symboliku Draka. Tyto symboly posilují spojení s energií Draka a přivábí do vašeho života jeho pozitivní vlastnosti. Osvědčilo se mi tyto symboly umísťovat do Thai Čchi (centra místnosti, domu nebo bytu, ale nepochybíte jeho umístěním kamkoli, kde to budete cítit, určitě vám napoví.

Letos se soustřeďte také na dostatečné a zdravé osvětlení, volte ideálně přirozené světlo, pokud je to možné, případně světla a lampy umístěte tak, aby jejich svit byl příjemný a harmonizující. Nefunkčních světel se zbavte, nefunkční žárovky měňte co nejdříve za nové. Vždyť už víte – Drak nejen přináší, ale i miluje světlo.

Nezapomínejte rozsvěcet ani svíčky, silný symbol ohně (9) – nastává přeci Ohnivý dvacetiletý cyklus. Ideálně v Tai Čchi, na jihu (podpora kariérních záměrů) či jihozápadě (partnerství, vztahy).

KAMENY VHODNÉ PRO ROK DŘEVITÉHO DRAKA

„Dračí Kámen“ (Septárie) – jaký ideálnější kámen pro Draka, než ten, který mu je symbolicky nejbližší – „Dračí kámen“ - Septárie. Jeho název pramení z charakteristických prasklin, skvrn a ornamentů tohoto kamene. Umístění: Posvátný střed bytu/domu (Tai Čchi) pro ukotvení „Dračí energie“ v domácnosti nebo na místo, kde často pobýváme. Dračí kámen lze také uplatnit kdekoli vnímáme nesoulad či negativitu, s kterou si hravě poradí a zajistí i vyváženost toku energie v prostoru.

Kyanit Disten (modrý) - snoubí v sobě "nebesky modré" a stříbřité plátky, kdy již jenom pohled na tento krystal dostává pozorovatele do vnitřního klidu a harmonie, proto je vhodným kamenem při psychické zátěži, stresu, strachu, obavách a nejistotě. Kyanit je ve Feng Šuej vyhlášený blokováním všeho škodlivého - v prostoru i při "energetickém odběru" od ostatních ("vykecálkové", "problemáři", pomlouvači, manipulanti, "zneužívači" a "energetičtí odsávači". Je skvělým parťákem při závislostech - na alkoholu, drogách, zážitcích, ovšem i nezdravě na partnerech, rodičích, dětech, různých mistrech a guru, na vlastních přesvědčeních, na dogmatech apod. Kyanit zároveň podporuje kreativitu a nové nápady. 

Morion  - „Kámen zakončování“ – extrémně silný „energetický štít“ pro odklon negativních vlivů z okolí (v prostoru i od jiných lidí). Dokáže bořit nefunkční vzorce chování, nezdravé partnerské a rodinné vazby, psychické zátěže z minulosti, inkarnační uzly i rodové kletby. Dodá nám sílu rozloučit se se vším, co není v souladu či dokonce potlačuje projev naší Duše, potenciál našeho Bytí a vedení Světlem. Morion nám pomůže zbavit se fyzických, emočních i citových závislostí a vrátit se k vlastnímu neomezenému zdroji lásky a radosti ze života. O umístění v prostoru „si řekne“ sám.

Avanturín - Východ (podpora fyzické a mentální svěžesti, dlouhověkost, korekce vztahů s rodiči). Jihovýchod – hojnost, prosperita, materiální dostatek ve všech oblastech.

Modrý Chalcedon – Tai Čhi (střed domácnosti) - štěstí, požehnání, JV – hojnost. Ložnice, místa setkávání, zasedačky, kancelář – upřímnost, komunikace, spolehlivost, Sever - osobní a spirituální stabilita.

„Vesmírné krystaly“ (Zeolity) – až „zázračné“ multifunkční kameny s nadpozemským „Dračím“ přesahem. Místo si naleznou sami a dají vždy velmi srozumitelně najevo, kde jim bude nejlépe, aby vám mohli být prospěšné.

Žlutý Kalcit a oranžový kalcit – světlo, optimizmus, radost ze života, růst. Střed (rodinná stabilita). Ložnice, Jihozápad – podpora rozvoje vztahů a jejich stability. Ložnice, dětský pokoj – zdravý vývoj, klouby, kosti, vlasy.

Sulfidy – Pyrit, Chalkopyrit, Galenit – Draka přitahuje třpytivé. Umísťujeme buď v Tai Čchi, na Jihovýchodě (hojnost, prosperita, materiální dostatek), na Západě (šťastná budoucnost).

Jaspis červený a oranžový (Brekcie) – příliv energie, nadšení, odvaha a vnitřní síla. Jih – posílení životních a kariérních cílů, prezentace ve společnosti.

Karneol – silná energie života. Jih - charisma a sebevědomí.

Růženín - věhlasný "Kámen lásky a partnerské harmonie". Ideální místem je Ložnice nebo Jihozápadní sektor. Dětský pokoj -  jde o intuitivně oblíbený kámen dětí, bez ohledu na pohlaví. Jih nebo Ložnice - vášeň, touha, životní zacílení.

Křišťál - univerzální všestranný silný kámen s očistnými a harmonizujícími účinky - umístitelný de facto kamkoli dle osobních preferencí.