Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 Adresát
Michal Jeřábek, Feng Šuej Kameny, Ostrovec 36, 338 08 Ostrovec-Lhotka, email: michal@fengsuejkameny.cz

Internetový obchod:               www.fengsuejkameny.cz

Společnost:                            Michal Jeřábek – Feng Šuej Kameny

Se sídlem:                              Ostrovec 36, 338 08 Ostrovec-Lhotka

IČ/DIČ:                                   68991673

Doručovací adresa:              Ostrovec 36, 338 08 Ostrovec-Lhotka

E-mailová adresa:                  michal@fengsuejkameny.cz

Telefonní číslo:                       + 420 602 766 967

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                      (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.