Křišťál Lemurie, Lemurijský

Produkty a zboží: Top kvalitní, energeticky čisté křišťály Lemurie. Neupravené "Mistrovské krystaly".